Prawo do odstąpienia od umowy

Zwrot towaru:
Wzór oświadczenia
o odstąpieniu od umowy
zawartej na odległość
pobierz plik pdf